Kämpes Industriservice AB

Sök

Att välja rätt Oljeavskiljare

 

Det finns många olika typer av industriella oljeavskiljare så valet börjar med att definiera situationen. Nedan presenteras några vanliga faktorer som hjälper dig att välja vilken oljeavskiljare som är bäst lämpad för din applikation.

Användningsmiljö

Vad skimmar du ifrån? Alla oljeavskiljare (även kallade skimmers) kräver att upplockningsdelen sänks ned i vätskan och dras upp för lämna av oljan. Lösningens temperatur, pH-värde och närvaron av lösningsmedel eller andra reaktiva material har stor betydelse för livslängden och funktionen på upplockningsmediat och torkarna som avlägsnar oljan.


Farliga material
Applikationer som innefattar brandfarliga material eller explosiva ångor kräver användande av explosionssäkra (eller luft-) motorer och reglage.

Temperatur
Alla oljeavskiljare kräver att oljan föreligger som friflytande vätska. Om det skimmade materialet koagulerar eller stelnar vid normal rumstemperatur, använd värmare i tanken och/eller på oljeavskiljaren för att bibehålla det flytande stadiet. Utomhusapplikationer kan också kräva värmare för att förhindra att det skimmade materialet blir för visköst vid vintertemperaturer. Inte alla skimmers kan erbjuda dessa tillbehör.

Kapacitet
Oljeavskiljare specificeras i liter avlägsnat per timme. Om du är tveksam över hur mycket olja du behöver avlägsna är det klokt att köpa mer kapacitet än vad du tror att du behöver. Hastigheten på avlägsnandet varierar med viskositeten på den olja som skimmas. Om den oljeavskiljare du funderar på inte har någon angivelse på hur specifikationen beräknades så fråga leverantören.


Olja mot vatten
Alla oljeavskiljare tar upp en del vatten tillsammans med oljan, en del mer än andra. Detta har stor betydelse om du betalar för att göra dig av med oljan eller återanvänder den. I allmänhet ökar förhållandet mellan olja och vatten med tjockare oljefilm och upplockningsmedia som rör sig långsammare. Oljeavskiljare, som ger en andra möjlighet för olja och vatten att separera, kan reducera vatteninnehållet i den skimmade produkten till i stort sett noll.


Hur effektivt skimmar den?
Oljeavskiljare fortsätter att avlägsna olja så länge det finns någon så om man kör tillräckligt länge kommer all flytande olja att avlägsnas. Realistiskt är skimming bäst för att avlägsna merparten av oljan men när den kvarvarande mängden är mycket liten (mätt i ppm) är det bäst att använda en andra metod efter skimmingen, såsom filtrering.

Placeringen, formen och kapaciteten på tanken eller uppsamlaren som du önskar skimma är en viktig faktor när det gäller att välja rätt skimmer.


Storlek
Olja och vatten kan utsättas för en temporär mekanisk emulgering eller omblandning när de rörs om tillsammans. Kontrollera att din tank är tillräckligt stor så att de får tid att separera. Ju tjockare oljefilm på vattnet desto effektivare kommer oljeavskiljaren att arbeta.


Form
Regelbundet formade tankar utan vinklar och vrår är de bästa. Om du har en oregelbunden form, placera din oljeavskiljare där den största mängden olja samlas. Du kan också överväga att rikta ett flöde mot oljeavskiljaren.


Placering
Den fysiska placeringen av tanken är viktig. Måste det skimmade materialet lyftas? Kommer åtkomst för regelbundet underhåll att vara ett problem? Finns det tillräckligt monteringsutrymme? Kan tanken eller behållaren modifieras för oljeavskiljare om så krävs? Lågprissystem tappar snabbt sin lockelse när kostnaden för ytterligare komponenter, ökat underhåll och kostsamma tankmodifieringar tillkommer.

 

               Tillbaka

 

 


 

 

 

Copyright © Kämpes Industriservice AB. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.