Kämpes Industriservice AB

Sök

Typiska applicationer

 

   

             Kylsystem/skärvätskor

 

 Kringflytande olja i kylmedel, såsom de i

 bearbetningsutrustningar, reducerar livslängden

 och effektiviteten hos kylmedlet

 och kan orsaka fel i utrustningen. Skimmers

 som används på detta sätt betalar tillbaka

 investeringen på endast några månader.

 

 

             Industritvättar

 

 Kringflytande olja måste avlägsnas från

 tvätten så att vattnet kan återanvändas

 och så att delarna inte täcks med en oljefilm

 när de har behandlats.

 

 

             Parkeringsplatser, garage

             och serviceanläggningar

 

 Där spillolja från läckor, spill och andra

 källor måste tas om hand från brunnar

 och underjordiska tankar.

 

 

 

             Avloppsbrunnar

 

 Återtagande av spillolja innan fortsatt bearbetning,

 utsläpp eller bortskaffande. Korrekt

 konstruerade skimmingsystem avlägsnar olja

 utan att avlägsna mycket vatten vilket reducerar

 kostnaden för bortskaffandet av spilloljan.

 

 

 

             Värmebehandling

 

 Kylolja som måste avlägsnas från bearbetade

 delar kan tas om hand för återanvändning

 eller bortskaffande vilket ger lägre oljekostnad,

 längre livslängd hos tvättvattnet

 samt lägre kostnader för oljeavfall.

 

 

 

             Livsmedelsframställning

 

 Avlägsnande och transport av animaliska

 och vegetabiliska oljor och fetter för

 ytterligare bearbetning eller bortskaffande.

 

 

 

 

             Dammar, sjöar, bassänger etc.

             utomhus

 

 Där det finns flytande olja kan industriella

 oljeskimmers vara en billig och effektiv

 metod att avlägsna oljan.

 

 

     Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

Image0012

 

 

 

 

 

 

 

Image0013

 

 

Image0019

 

 

Image0017

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0020

 

 

 

 

 

 

 

Image0024

 

 

 

 

Image0022

 

Copyright © Kämpes Industriservice AB. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.